2014 Photo Gallery

2014-CS-Sevaks Satsang with Guruji

2014-CS-New Year Puja

2014-CS-Karthika Somavara Puja

2014-CS-Jnana Yajna by Swamiji

2014-CS-Inauguration Programs Day 5

2014-CS-Inauguration Programs Day 4

2014-CS-Inauguration Programs Day 3

2014-CS-Inauguration Programs Day 2

2014-CS-Inauguration Programs Day 1

2014-CS-Gruha Pravesh Setup Day

2014-CS-Bhoomi Puja & Pre-Construction

2014-CS-Assembly

2014-CS-Gruha Pravesh

2014-CS-Annual Fundraiser

2014-CS-Ekadasa Rudra Abishekam Setup Day

2014-CS-Ekadasa Rudra Abishekam

2014-CS-Sevaks Satsang with Guruji

2014-CS-New Year Puja

2014-CS-Karthika Somavara Puja

2014-CS-Jnana Yajna by Swamiji

2014-CS-Inauguration Programs Day 5

2014-CS-Inauguration Programs Day 4

2014-CS-Inauguration Programs Day 3

2014-CS-Inauguration Programs Day 2

2014-CS-Inauguration Programs Day 1

2014-CS-Gruha Pravesh Setup Day

2014-CS-Bhoomi Puja & Pre-Construction

2014-CS-Assembly

2014-CS-Gruha Pravesh

2014-CS-Annual Fundraiser

2014-CS-Ekadasa Rudra Abishekam Setup Day

2014-CS-Ekadasa Rudra Abishekam

2014-CS-Annual Day

2014-CS-Annual Fundraiser

2014-CS-Annual Fundraiser

2014-CS-Annual Fundraiser

View Previous Years’ Photos